6giosang.com - Kênh thông tin giải trí, giới trẻ, công nghệ, thể thao, đời sống.

Quiz: Khen hết lời "Nhà Bà Nữ", nhưng bạn có chắc đã xem hết phim của Trấn Thành

"Fan ruột" Trấn Thành không thể bỏ qua bài Quiz này.

picture

1. Nhà Bà Nữ là phim điện ảnh bao nhiêu do Trấn Thành một mình đạo diễn?

A

1

B

2

C

3

D

4

picture

3. Nhân vật của Trấn Thành trong Bố Già bản web-drama tên gì?

A

Ba Sang

B

Tư Hậu

C

Chú Tư

picture

4. Đây là cảnh trong phim gì?

A

Tui là Tư Hậu

B

Bố Già bản điện ảnh

C

Hẻm Cụt

Nguồn:TH&PL

Bạn có thể quan tâm