6giosang.com - Kênh thông tin giải trí, giới trẻ, công nghệ, thể thao, đời sống.

Phim truyền hình

MỚI NHẤT

ngoc-thuan-nam-the-bay-thiep

Ngọc Thuận "năm thê bảy thiếp"

Dù được học sách thánh hiền, là người nhân nghĩa song Ngọc Thuận không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng của những quan niệm xưa cũ, đặc biệt là đàn ông phải có nhiều vợ.