Điều kì lạ với xác của những vị cao tăng sau khi viên tịch

Tổng hợp - Theo yan.vn

Thân thể của những vị cao tăng sau khi viên tịch sẽ trở nên bất hoại?

Thân thể của những vị cao tăng sau khi viên tịch sẽ trở nên bất hoại?

Sau khi viên tịch (qua đời), các vị cao tăng của Phật giáo thường được hỏa táng và tro cốt sẽ xuất hiện những viên ngọc xá lợi tử. Bên cạnh đó, một số cao tăng thì lại trải qua nghi lễ "ướp xác", sẽ được đặt ngồi thiền tọa trong một ang (chum, vại) sau đó đóng kín ang lại.


Lão hòa thượng Phúc Hậu và chiếc ang ướp xác. (Ảnh: internet)
Lão hòa thượng Phúc Hậu và chiếc ang ướp xác. (Ảnh: internet)

Sau 3 năm, ang sẽ được mở ra, nếu xác của vị cao tăng đó không bị phân hủy thì sẽ được mang đi dát vàng và thờ phụng.


Sau 3 năm, chiếc ang ướp xác sẽ được mở ra. (Ảnh: internet)
Sau 3 năm, chiếc ang ướp xác sẽ được mở ra. (Ảnh: internet)

Vào ngày 10/1/2016, chùa Phổ Chiếu, núi Tử Mạo ở tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ khai ang ướp xác lão hòa thượng Phúc Hậu. Sau khi mở ang ra, mọi người thấy thân xác của cao tăng không bị phân hủy, râu tóc vẫn còn nguyên vẹn và trở thành trạng thái thân thể bất hoại.


Lão hòa thượng Phúc Hậu đã trở thành trạng thái thân thể bất hoại, râu tóc vẫn còn nguyên. (Ảnh: internet)
Lão hòa thượng Phúc Hậu đã trở thành trạng thái thân thể bất hoại, râu tóc vẫn còn nguyên. (Ảnh: internet)


Nghi lễ tổ chức khai ang. (Ảnh: internet)
Nghi lễ tổ chức khai ang. (Ảnh: internet)


Lấy xác ướp của cao tăng ra để mang đi dát vàng. (Ảnh: internet)
Lấy xác ướp của cao tăng ra để mang đi dát vàng. (Ảnh: internet)

Quá trình dát vàng sẽ phải mất khoảng ba tháng. Xác ướp của cao tăng sẽ được mang đi gột rửa tẩy uế nhục thân bằng cách lau sạch sẽ thân thể bằng rượu mạnh rồi quấn bằng nhiều lớp vải gạc.

Điều kì lạ với xác của những vị cao tăng sau khi viên tịch


Phủ nhiều lớp sơn mài lên xác ướp. (Ảnh: internet)
Phủ nhiều lớp sơn mài lên xác ướp. (Ảnh: internet)


Lớp sơn cuối cùng là sơn màu vàng. (Ảnh: internet)
Lớp sơn cuối cùng là sơn màu vàng. (Ảnh: internet)


Hoàn tất quá trình là công đoạn dát vàng. (Ảnh: internet)
Hoàn tất quá trình là công đoạn dát vàng. (Ảnh: internet)


Sau khi dát vàng, xác ướp cao tăng sẽ được mặc áo cà sa rất uy nghiêm. Lão hòa thượng Phúc Hậu đã đạt đến cảnh giới thân thể bất hoại, công đức viên mãn. (Ảnh: internet)
Sau khi dát vàng, xác ướp cao tăng sẽ được mặc áo cà sa rất uy nghiêm. Lão hòa thượng Phúc Hậu đã đạt đến cảnh giới thân thể bất hoại, công đức viên mãn. (Ảnh: internet)

Tin mới trong ngày

Video